VAN PAPIER NAAR PIXEL?

Thesis (NL)
Book concept, lay-out and cover

10 x 15 cm
2019

"Die kruisbestuiving tussen de computer en het papieren boek is uitermate boeiend en levert weer nieuwe boekvormen op. (...) Deze ontwikkelingen zorgen voor exploratie en innovatie van een oud medium als het papier boek waardoor nieuwe (ook leesbare) creatieve boekvormen ontstaan. Het is daarom van groot belang dat digitale boeken niet als vervangers voor papieren boeken worden gezien."